Využití počítačových sítí

Existuje několik způsobů využití počítačových sítí. Oproti počítačům izolovaným, kterých je dnes stále méně a méně, jsou tyto výhody především ve výměně dat mezi počítači a to buď jednorázově nebo v reálném čase (sdílení dat). Nemalé prostředky se dají ušetřit také sdílením periferií a to především tiskáren, scannerů, modemů apod., kde všichni uživatelé sítě mohou toto zařízení využívat a nemusí tedy mít každý své zařízení na stole. Obdobné je sdílení hardwaru napříč sítí. Nejčastěji se jedná o pevné disky, vypalovací mechaniky apod.

Počítačové sítě jsou také hojně využívány k dálkové správě počítačů nebo centralizaci, kde správce sítě provádí údržbu, instalaci nových programů popř. změny v konfiguracích sítě ze svého počítače dálkově právě přes počítačovou síť.

Některé programy, typicky kreslící CAD programy, dovolují instalaci na síťové verze na server a pro jednotlivé stanice je pak připravena jen podstatně menší klientská aplikace. Také spousta informačních nebo účetních programů pracuje v síťových verzích, ať už kvůli záloze dat, tak i kvůli dostupnosti z libovolné stanice v síti.

Nemalou úsporu finančních prostředků taktéž dosáhneme sdílením internetového připojení mezi počítači v síti. V neposlední řadě můžeme využitím počítačové sítě zvýšit bezpečnost uložených dat, která tak mohou být uloženy duplicitně mezi více počítači nebo synchronizovány s nějakým cloudovým úložištěm, což je jeden z trendů dnešní doby.