Budoucnost Internetu

Předchozí kapitola se zabývala historií Internetu, současnost rozebereme v následujících kapitolách, zbývá ještě zmínit budoucnost. Co bude v budoucnu je ovšem těžko odhadnout. Určitě bude pokračovat rozšiřování Internetu jak v oblasti pokrytí, tak i ve škále služeb a rychlosti připojení.

Do jednoho odhadu budoucnosti Internetu se pustila v roce 2010 také americká společnost CISCO, což je přední výrobce síťového hardware. Jisté je, že bude růst Internet v ekonomicky rozvojových zemích, tzv. Internetová generace, tzn. lidé narození po roce 1990 budou mít bližší vztah k Internetu než starší generace. Ovládání Internetu již nebude výsadou klávesnice a myši, ale bude se stále více používat hlas, gesta, bio senzory apod. Změní se nejspíš také způsob platby za internetové připojení. Uživatelé budou platit podle využití, rychlosti a služeb nabízených poskytovatelem. Celkově vývoj Internetu bude záležet především na intenzitě rozvoje sítě, technologickém pokroku a přístupu uživatelů k využití nabízených služeb.

CISCO si také trouflo odhadnout čtyři možné scénáře, které mohou nastat v roce 2025.

1. Internet bez hranic – kde se Internet stane neoddělitelnou součástí každodenního života. Počet uživatelů Internetu vzroste na 5,5 miliard. Vývoj bude zaměřen na využití cloudových služeb v komerčním sektoru, vzroste obliba videa.

2. Nejistá bezpečnost – již nebude možno důvěřovat internetovému prostředí. Kybernetické útoky se stanou každodenní záležitostí a bezpečnostní alternativy se stanou příliš drahou záležitostí. Kontrola Internetu se stane mnohem složitější a proto se přestane používat pro ekonomické činnosti a přednost dostanou spíše kulturní, umělecké a společenské aktivity.

3. Nesplněná očekávání – nastane v případě, že dlouhá hospodářská stagnace v některých zemích povede k pomalému šíření Internetu. Počet uživatelů bude kolem 4 miliard, ale většina bude využívat jen základní služby, jako je e-mail, VoIP, stahování apod. Technologie nenabídnou žádné převratné změny a lidé začnou Internet využívat jako nástroj pro vyhledávání největších slev.

4. Praskání ve švech – nastane doba, kdy se stane Internet obětí svého vlastního úspěchu, počet uživatelů vzroste na 5 miliard, ale bude to hranice možností. Technologie se nepřizpůsobí počtu uživatelů a jelikož nedojde k prosazení standardu IPv6, možnosti budou díky nedostatku IP adres značně omezené.

Nechme se překvapit, která z těchto prognóz se v budoucnu vyplní. Celou tuto prognózu můžete najít na adrese: http://www.cisco.com/web/CZ/about/news/2010/101210.html.