Internet

Předchozí kapitoly se většinou zabývaly počítačovými sítěmi obecně. Pokud před někým zmíníte počítačovou síť, tak se každému jako první vybaví Internet. Co to vlastně Internet je? Každý to slovo zná, většina lidí ví, co znamená, ale definovat Internet není tak jednoduché. Nebo možná jednoduché je a jedna velmi pravdivá věta říká, že definic Internetu je zhruba tolik, kolik je uživatelů Internetu. Tato věta mluví sama za sebe. Pár definic uvedeme v následujících odstavcích. K jejich nalezení byl použit, jak jinak, Internet.