Fyzická adresa (MAC)

Fyzická adresa, nebo častěji MAC (z anglického Media Access Control) adresa, je jedinečný identifikátor síťového zařízení v počítačové síti. Tuto adresu používají zařízení pracující na druhé, linkové, vrstvě modelu ISO/OSI jak již bylo uvedeno výše v kapitole 2.2. Tuto adresu získávají síťová zařízení (nejčastěji síťové karty) již při výrobě a u starších síťových karet byla tato adresa vypálena přímo do nepřepisovatelné EEPROM paměti. Na druhou stranu, u nových síťových karet jde tato adresa změnit. Skládá se ze 48 bitů a podle normy by se měla zapisovat jako tři skupiny čtyř hexadecimálních čísel oddělených tečkou – 0123.4567.89ab, ale častěji se setkáváme se zápisem jako šesti dvouciferných hexadecimálních čísel oddělených pomlčkou nebo dvojtečkou –

01-23-45-67-89-ab nebo 01:23:45:67:89:ab

MAC adresa se dělí na dvě poloviny. První polovinu získá výrobce síťového prvku od centrálního správce adresního prostoru a je to vlastně identifikace výrobce – např. všechny karty od jednoho výrobce mají tuto adresu stejnou. Druhou část již výrobce přiděluje sám a je to v podstatě výrobní číslo dané karty.

MAC adresy hrají důležitou roli u správců počítačových sítí, kdy se dá podle nich jednoznačně vymezit daná síť a naopak zakázat jiným zařízením připojit se do sítě. Tím, že jsou jedinečné se může dané zařízení identifikovat do sítě, i když je např. připojeno na druhém konci světa. Díky tomu, že u moderních zařízení lze MAC adresu změnit, může se stát, že se v jedné síti nachází dvě zařízení se stejnou MAC adresou. V tomto případě mohou nastat problémy s komunikací.

MAC adresu zjistíme ve Windows z příkazového řádku napsáním příkazu ipconfig /all, který nám vypíše detaily všech síťových adaptérů včetně MAC adres:

Adaptér bezdrátové sítě LAN Bezdrátové připojení k síti:

Přípona DNS podle připojení . . . :

Popis..............: Atheros AR5BWB225 Wireless Network Adapter

Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 74-DE-2B-DD-AB-30

Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano

Automatická konfigurace povolena : Ano

Místní IPv6 adresa v rámci propojení:fe80::e050:b600:5386:12ab

Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . :192.168.201.242(Preferované)

 

Linuxu to zjistíme příkazem ifconfig | grep Hwadr, přičemž získáme např. následující výpis:

vojta@vojta-Aspire-S3 ~ $ ifconfig | grep HWadr

wlan0 Link encap:Ethernet HWadr 74:de:2b:dd:ab:30

 

V operačním systému MacOS zjistíme fyzickou adresu zadáním příkazu ifconfig, přičemž MAC adresa je uvedena slovem „ether“:

en0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500

ether 00:1b:63:8a:db:1a

inet6 fe80::21b:63ff:fe8a:db1a%en0 prefixlen 64 scopeid 0x4

inet6 2002:9320:5e05:c:21b:63ff:fe8a:db1a prefixlen 64 autoconf

inet6 fec0::c:21b:63ff:fe8a:db1a prefixlen 64 autoconf

inet 192.168.2.21 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.2.255

media: autoselect (100baseTX <full-duplex>)

status: active