Druhy připojení k Internetu

Cílem této kapitoly je rozebrat současné možnosti připojení k Internetu. Současnými možnostmi jsou míněny možnosti v době psaní těchto skript, tedy v červnu 2012. Je téměř jisté, že se postupem času budou objevovat ať už nové nabídky poskytovatelů Internetu, tak především ceny a parametry připojení. Je dokonce možné, že se objeví i nový způsob připojení k Internetu.

Při výběru vhodného připojení na Internet je vhodné si nejdříve ujasnit, co od připojení očekáváme a jaké jsou naše možnosti, ať už dispoziční, tak také finanční. Většinou si lze vybrat s více poskytovatelů připojení k Internetu (anglicky se často označují jako Internet Service Providers – ISP) a tak je dobré si shromáždit nabídky od všech poskytovatelů
v okolí a potom vybírat.

Mezi nejdůležitější parametry internetového připojení patří:

1. Dostupnost je jedna z nejdůležitějších vlastností jak už bylo zmíněno výše. Ke zjištění místních možností nám určitě pomůže Internet, dobré je také poptat se sousedů, jaké připojení k Internetu používají.

2. Cena je samozřejmě také důležitá. Při výběru doporučuji zjistit, co cena obsahuje. Někdy se může levné připojení k Internetu navýšit i vysokou cenou montáže. Tato cena montáže bývá zpravidla nižší, když se danému ISP „upíšete“ na delší časové období (rok, dva roky, tři roky apod.)

3. Kvalita služby by měla odpovídat tomu, co od připojení očekávám. Pokud Internet používám jen k prohlížení webových stránek, bohatě mi postačí levné bezdrátové připojení, pokud chci např. sledovat přes Internet televizi, popř. budu stahovat větší množství dat, je vhodnější použít pevné připojení.

4. Garantovaná rychlost připojení je někdy přehlížený, ale důležitý parametr. Pokud je rychlost tzv. garantovaná, znamená to, že ISP nám rezervuje celou přenosovou rychlost. Toto řešení využívají především velké firmy nebo nároční zákazníci protože je samozřejmě podstatně dražší než internetové připojení s tzv. sdílenou (agregovanou) rychlostí. Agregace např. 1:10 znamená, že přípojná linka s rychlostí 10 Mb/s se dynamicky mění v rozmezí 1-10 Mb/s podle toho, jaké je aktuální zatížení linky, protože tuto rychlost sdílíme až s dalšími 10 účastníky.

Druhy připojení k Internetu můžeme rozdělit mezi dvě skupiny – komutované a pevné připojení. Tyto typy připojení jsou podrobněji rozebrány v dalších podkapitolách.