Srovnání RM ISO/OSI a TCP/IP

Nejpodstatnějším rozdílem mezi těmito dvěma vrstvovými modely je samozřejmě v počtu vrstev – RM ISO/OSI jich má 7 a TCP/IP má jen 4. Funkce některých z nich jsou podobné, ne-li totožné, jiné vrstvy TCP/IP spojují více vrstev ISO/OSI do jednoho, jak je vidět na následujícím Obr. 9.

Srovnání RM ISO/OSI a TCP/IP

Nejnižší vrstva TCP/IP, vrstva síťového rozhraní, odpovídá dvěma nejnižším vrstvám v ISO/OSI, fyzické a linkové. Na síťové a transportní vrstvě z TCP/IP si odpovídají funkcemi i službami síťové a transportní vrstvy z ISO/OSI. Protože v Internetu existuje spousta různých aplikací s různými možnosti, dospěli tvůrci TCP/IP k závěru, že bude nejlepší, když si každá aplikace nastaví přenos tak, jak potřebuje a proto jsou také poslední tři vrstvy RM ISO/OSI (aplikační, prezentační a relační) spojeny do jedné, aplikační, vrstvy TCP/IP.

Model TCP/IP dává přednost rychlosti na úkor spolehlivosti u RM ISO/OSI.