Co je to vrstvová architektura?

Obě dále zmíněné architektury využívají tzv. vrstvové architektury a to z toho důvodu, že jsou v tomto případě velmi názorné a vhodné pro popis toho, co se v počítačových sítích děje, když odesíláme data od jednoho zařízení k druhému. Jako jednoduchý příklad vrstvové architektury můžeme uvézt komunikaci manažerů dvou firem – viz Obr. 6. Zdánlivě spolu jednotlivé vrstvy komunikují přímo, protože používají stejný komunikační protokol (řeč, způsob komunikace apod.), ve skutečnosti ale komunikace probíhá od nejvyšší vrstvy směrem k nižší, protože jenom tato může s druhou stranou přenášet informace. Jestliže chce manažer první firmy komunikovat s druhým, nejprve požádá sekretářku o vytočení (spojení) druhé strany. Tato sekretářka zvedne telefon a požádá spojovatelku o spojení, na opačné straně vezme telefon spojovatelka druhé strany, předá spojení sekretářce, která ho následně tlumočí manažerovi druhé firmy. Z obrázku je taktéž zřejmé, že jak manažeři, tak sekretářky i spojovatelky si při komunikaci rozumí, ale vždy jen ta konkrétní vrstva. Pokud by byli manažeři obou firem v jiných zemích, lze tuto architekturu ještě rozšířit o vrstvu překladatelky.

Schéma komunaikace manažerů dvou firem