Standardizace v počítačových sítích

Výrobci hardwaru a softwaru určených pro počítačové sítě dříve vyznávali strategii uzavřenosti, tzn. jejich zařízení a protokoly byly použitelné jen na jejich výrobcích a s zařízeními ostatních nespolupracovaly. Těmto systémům se říkalo uzavřené systémy a i když měly velké výhody z hlediska výrobců, kteří měli záruku v tom, že se jejich výrobky prodávaly, s rapidním rozvojem počítačů, sítí a především Internetu byli stále více tlačeni k začlenění do systémů otevřených.

Otevřené systémy se řídí určitými pravidly, která stanovuje některá ze standardizačních organizací a tím je zaručeno, že zařízení od různých výrobců spolu budou komunikovat pokud splňují danou normu (standard). Díky tomu má dnes zákazník větší možnost výběru zařízení mezi různými výrobci za jistě zajímavější cenu díky konkurenčnímu boji, než kdyby se stále využívaly systémy uzavřené.

Pokud mluvíme o standardech, existují v podstatě dva druhy standardů – de facto a de jure. Standardy de facto vznikly tak, že se nějaká technologie osvědčila a ostatní výrobci ji začaly taktéž respektovat a využívat. Naopak standardy de jure jsou takové, které byly vytvořeny nějakou standardizační organizací založenou vlastně k tvorbě těchto závazných doporučení (standardů) pro výrobce.

Mezi nejznámější standardizační organizace patří CCITT, ISO, IEEE, ANSI atd. CCITT neboli Comité Consultatif International de Télégraphique et Téléphonique je jedno ze tří stálých komisí ITU (International Telecomunications Union) a její členové jsou především vládní nebo mezinárodní organizace v rámci OSN, které zodpovídají za telekomunikace v členských zemích. CCITT vydává doporučení, která se po schválení ITU stávají standardy. Druhá zmiňovaná je International Organization for Standardization (ISO), což je dobrovolná nevládní organizace, jejímiž členy jsou především normalizační instituce. Dále jsou tu prestižní americké instituce IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), což je společnost elektrotechnických a elektronických inženýrů vydávající známou skupinu standardů IEEE 802 (Ethernet, Wi-Fi atd.) a standardizační instituce ANSI (American National Standards Institute).