Úvodní strana

Úvod

Skripta Internet a jeho služby jsou určeny pro studenty prvního ročníku bakalářského studia studijního programu Inženýrská informatika, studijního oboru Informační technologie v administrativě. Primárně se jedná především o doplněk k přednáškám z tohoto předmětu, ale nevylučuji jeho užití i při studiu podobných předmětů na jiných školách. Text dává základní náhled do problematiky počítačových sítí obecně a poté se zaměří na popis základních funkcí Internetu jakožto fenoménu dnešní doby.

Nejenom počítačové sítě, ale i samotný Internet je téma natolik obsáhlé, že pokud bychom se jím chtěli zaobírat do hloubky, zabralo by nám to několik semestrů studia. Proto se skripta snaží vytáhnout ty nejdůležitější věci a také služby praktické, které možná nejsou až tak známé, ale mohou nám zjednodušit každodenní práci s počítačem a Internetem.

Vývoj v oblasti Internetu je v dnešní době natolik rychlý, že některé informace zde uvedené již mohou být za rok či dva neaktuální, proto doporučuji ověřit si informace, jak jinak – na Internetu.

Skripta lze tématicky rozdělit do dvou oblastí.

Prvních pět kapitol se zabývá popisem počítačových sítí jako takových – druhy, rozdělením, standardizací, propojením sítí a připojením k Internetu. 

Druhá část již popisuje Internet – definici, historii, budoucnost a základní služby Internetu.